Χωρίς εγγραφή ή σύνδεση, μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς QR σε απευθείας σύνδεση δωρεάν, δείχνοντας σε οποιοδήποτε κείμενο, URL, φωτογραφία, κλπ. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το πλάτος και το ύψος του δισδιάστατου κώδικα, την αποτελεσματική ώρα, την εικόνα λογότυπου στη μέση, το σχόλιο κείμενο, και ακόμα και κρυπτογράφηση του διδιάστατου κώδικα! Παράδειγμα δημιουργίας

Τύπος
Περιεχόμενο
Γραμματοσειράς
Κρυπτογράφηση

Περισσότερες ρυθμίσεις κωδικού QR
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Τι είναι ένας δυναμικός δισδιάστατος κώδικας;     2023-11-10

Η διαφορά μεταξύ γραμμικού κωδικού και δισδιάστατου κωδικού και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα     2023-11-06