بدون ثبت یا ورود می توانید کدهای QR رایگان به آنلاین ایجاد کنید و به هر متن، نشانی وب، عکس و غیره اشاره کنید. همچنین می توانید عرض و ارتفاع کد دو بعدی، زمان موثر، عکس لوگ در وسط را سفارشی کنید، متن توضيح، و حتي کد دو بعدي رو رمزگشايي نمونه سازید

نوع:
محتوات
قلم
رمزنگاری

تنظیمات کد QR بیشتر
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

تفاوت بین کد میله و کد دو بعدی و مزیت ها و ناتوانی     2023-11-06

اگر هر روز ۱۰ میلیارد کدها مصرف کنند، آیا کد دو بعدی استفاده می شود؟     2023-11-08