Pa regjistrim ose hyrjen, ju mund të krijoni kodet QR falas, duke treguar çdo tekst, URL, fotografi, etj. Ju gjithashtu mund të personalizoni gjerësinë dhe lartësinë e kodit dy-dimensional, kohën efektive, fotografinë e logos në mes, teksti i komentit, dhe madje kodin dy-dimensional! Ndërto shembull

Lloji
Përmbajtja
Lloji i shkronjave
Kriptimi

Parametrat e kodit QR
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Çfarë është një kod dinamik dy-dimensional?     2023-11-10

Kush e shpiku kodin dy-dimensional?     2023-11-23