Без регистрация или вход, можете да генерирате qr кодове онлайн безплатно, като посочвате всеки текст, url адрес, снимка и т. н. можете също така да персонализирате ширината и височината на двуизмерния код, ефективното време, картинката на логото в средата, текста на коментара и дори да шифровате двуизмерния код! Изграждане на пример

Тип
Съдържание
Шрифт
Криптиране

Повече настройки на qr код
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Ако 10 милиарда кода се консумират всеки ден, ще се използва ли двуизмерният код?     2023-11-08

Кой е измислил двуизмерния код?     2023-11-23