Без регистрация или вход, можете да генерирате qr кодове онлайн безплатно, като посочвате всеки текст, url адрес, снимка и т. н. можете също така да персонализирате ширината и височината на двуизмерния код, ефективното време, картинката на логото в средата, текста на коментара и дори да шифровате двуизмерния код! Изграждане на пример

Тип
Съдържание
Шрифт
Криптиране

Повече настройки на qr код
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Кой е измислил двуизмерния код?     2023-11-23

Какво е двуизмерен код?     2023-11-06