Không cần đăng ký hoặc đăng nhập, bạn có thể tạo mã 2D miễn phí trên mạng, hướng tới bất kỳ văn bản, địa chỉ, hình ảnh nào, v.v... Bạn cũng có thể tùy chỉnh độ cao, thời gian hợp lệ của một mã 2 chiều, hình ảnhlogo ở giữa, văn bản ghi chú, thậm chí có thể mã hóa mã để tạo ra ví dụ.

Kiểu
Vi hẹn.
Phông
Mã hóa

Thêm các thiết đặt mã 2D
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Mã 2D là gì?     2023-11-06

Giải mã tương lai: Khám phá vô hạn công nghệ mã 2D có thể     2023-11-25