La’aanta diiwaangelinta ama gelin, waxaad ka sameyn kartaa codsiga QR lacag la’aanta internetka, si ay uu uu uu sameyn kartaa kala duwan, shamdii, shamdii. Waxaad sidoo kale aqoonsan kartaa ballaadhka iyo sawro waxey wareeg, iyo xitaa codsiga laba biirka. Dhiso tusaaleka

Hioka
Waqshada
Furtan
Kaxeysa

Warar dheeraad ah waxbarashada QR
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

Sidee maxey u yahay dalbaad?     2023-11-06

Yaa uu soo dhawaaqay ee labo qiimaha?     2023-11-23