რეგისტრაცია ან დასვენების გარეშე შეგიძლიათ QR კოდები უსასყიდლოდ შექმნოთ, ნებისმიერი ტექსტი, URL, სურათი, etc. თქვენც შეგიძლიათ სიგანე და სიმაღლეს ორ - ზომების კოდის, ეფექტური დრო, ლოტოს შორის სურათი, კჲმვრპთრვლნთწრ, თ ეჲპთ ეგვ თჱოჲლჱგა კჲეა! იყავით მაგალითი

ტიპი
სარჩევი
შრიფტიName
& ჩასვლა

QR კოდი პარამეტრები
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

მომავალი დისკოდი: QR კოდი ტექნოლოგიის უსასრულო შესაძლებლობები     2023-11-25

განსხვავება ბალ კოდისა და ორი დირექტორის კოდისა და მოვალეები.     2023-11-06