નોંધણી અથવા પ્રવેશ વિના, તમે ક્યુઆર કોડ્સને મફત માટે ઉત્પન્ન કરી શકો છો, કોઈપણ ટેક્સ્ટ, URL, ફોટો, વગેરે નિર્દેશ કરી શકો છો. તમે બે-પરિમાણીય કોડની પહોળાઈ અને heightંચાઇ, અસરકારક સમય, મધ્યમાં લોગો ચિત્ર, ટિપ્પણી ટેક્સ્ટ, અને બે-પરિમાણીય કોડને એન્ક્રિપ્ટ પણ! ઉદાહરણ બનાવો

પ્રકાર
સમાવિષ્ટ
ફોન્ટ
એનક્રિપ્શન

વધારે QR કોડ સુયોજનો
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

બાર કોડ અને બે-પરિમાણીય કોડ અને ફાયદાઓ અને ગેરફાયદા વચ્ચેનો તફાવત     2023-11-06

ભવિષ્યની ડિકોડિંગ: ક્યૂઆર કોડ ટેકનોલોજીની અનંત શક્યતાઓને શોધી કા     2023-11-25